Att få trivas och känna sig framgångsrik på sin arbetsplats borde vara en mänsklig rättighet.

Enligt Gallup är det bara 16% av alla anställda som är engagerade medarbetare. Hur ser det ut hos dig?

En Coach är en förändringsmagiker! Han tar de kort du har och hjälper dig spela dem bättre, eller ändrar reglerna, eller kanske till och med byter spel.

Vad gör vi?

Vi hjälper företag att skapa klara, lättförståeliga strategier och ger verktyg för att få engagerade medarbetare.

;

Varför gör vi det?

Många människor lever idag inte upp till sin fulla potential och jobbar kanske i företag som de inte är särskilt engagerade i. Då mår man inte fullt så bra som man skulle vilja.

Dessa företag kommer också att presentera betydligt sämre än de annars kunde ha gjort.

;

Hur gör vi det?

Vi använder oss av Coaching, medarbetarenkäter samt arbete på styrelsenivå med Strategier.

;

Vilken effekt får det?

Denna mix skapar sammantaget en kultur där kundnöjdhet och medarbetarengagemang ökar, personalomsättning minskar och där inom högst ett år har minst 90% engagerade medarbetare.

;

Vill du ha hjälp?

Ta kontakt med oss så tar vi en diskussion hur vi kan hjälpa er.

Vi berättar mer

Coaching the hard way!

Coaching

Coaching är ett magiskt redskap som bygger på att du som företagsledare har alla svar inom dig och om du får rätt frågor har du också rätt lösningar.

CCM står för Coach Consult Mentor och är en kvalitets och erfarenhetssäkring som innebär att vi också kan gå in i konsult eller mentorsrollen för att snabba upp vissa processer. Om vi ger svaren är vi i konsultrollen. Mentorsrollen innebär att vi hjälper dig att göra något som vi själva gjort tidigare. Vi har en ackreditering som CCM från BGI ( Business Growth International ) i UK.

Kontakta oss för att boka tid

Strategi

För att arbeta med ditt företags strategier så använder vi oss av Strategy on a Page – ett system utvecklat under 20 år av Deri Llewellyn-Davis – brittisk företagsledare och styrelseproffs. Den ger dig en klar och överskådlig bild av var ditt företag befinner sig idag – och hur man går framåt. Ett fantastiskt planeringsinstrument.

Testa var du befinner dig idag – gratis rapport!

Engagerade medarbetare

Vi samarbetar med Engagement Multiplier, ett företag som har som mål att påverka 100 miljoner människor till ett bättre liv genom att förbättra våra arbetsplatser genom systematiskt arbete med medarbetarenkäter. Detta ger givetvis också nöjdare kunder och mer lönsamma företag.

Testa gratis nedan!

Lars Erik Lundqvist
Grundare av F2 Resultatutveckling

076-2569091
larserik@f2resultat.se

Styrelseuppdrag

Som certifierad styrelsemedlem och medlem i Styrelseakademien hjälper vi gärna till också på styrelsenivå eller i Advisory Boards.

Boka ett möte för mer info.

Talare

Lars Erik är en erfaren talare som stått på scener runt om i världen. London, Singapore, Seoul, Tokyo, Paris, Buenos Aires m fl.

Boka ett möte för mer info.

Kontakta oss

12 + 3 =